สิ่งที่ต้องรู้ ทำไมต้อง วางแผนทางการเงิน ?

สิ่งที่ต้องรู้ ทำไมต้อง วางแผนทางการเงิน ?

สิ่งที่ต้องรู้ ทำไมต้อง วางแผนทางการเงิน ? ในทุกวันนี้การที่เรา จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เราจะต้องดูด้วยว่า สิ่งไหนบ้างที่จะเป็นกับ การดำเนินชีวิตของเราบ้าง หากสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็ควารที่จะตัดออกไปซ่ะ เพราะการใช้เงินเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน แต่รายรับเราไม่ได้มีทุกวันเหมือนรายจ่าย แถมเราจะสามารถหาเงินใช้ได้จนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบได้ 

สิ่งที่ต้องรู้ ทำไมต้อง วางแผนทางการเงิน ?

ดังนั้นทุกคนจึงต้องวางแผนทางการเงินให้ดี ให้พอใช้ ให้อยู่สบาย เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่อย่างราบรื่นไม่ลำบาก ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และมีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน มีเงินออมไว้เก็บเกี่ยวดอกผล หรือลงทุนในอนาคตได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและมั่นคงนั่นเอง

ใครบ้างที่ต้องวางแผนการเงิน

1.วัยเด็ก เป็นวัยที่พ่อแม่จะบ่มเพาะนิสัยการเก็บออมและวินัยในการใช้เงิน ซึ่งหากมีการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่วัยนี้ เด็ก ๆ ก็จะเติบโตมาโดยมีนิสัยประหยัด มัธยัสถ์ มีวินัยในการใช้เงินติดตัวมา จนเป็นพื้นฐานที่ดีให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เงินเป็น

2.วัยทำงาน เป็นวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว มีรายได้เป็นของตัวเองและมีอิสระในการใช้จ่าย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีแล้ว โอกาสที่เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสังคม กิน เที่ยว ใช้ ช็อป ย่อมเกิดขึ้นได้มาก และโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน แต่งงาน สร้างครอบครัว ก็ย่อมถอยห่างออกไปเช่นกัน

3.วัยสร้างครอบครัว การสร้างครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ เพราะไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะตัวเอง หากยังมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการเงินให้รัดกุม เพราะนอกจากจะต้องจัดสรรรายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละเดือน เช่น ค่ากินใช้ ค่าขนมลูก ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ แล้วยังมี ค่าเทอมลูก และรายจ่ายจำเป็น เช่น ค่าซ่อมรถ ซ่อมบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

4.วัยเกษียณ แม้ว่าภาระการเงินต่าง ๆ จะน้อยลงแต่ก็ยังจำเป็นต้องวางแผนการเงินเช่นกัน เพื่อไม่เป็นภาระของลูกหลาน เนื่องจากคนวัยนี้ส่วนใหญ่รายรับจะน้อยลง ในขณะที่รายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สิ่งที่ต้องรู้ ทำไมต้อง วางแผนทางการเงิน ?

ทำไมถึงต้องวางแผนทางการเงิน

1.คนมีอายุเฉลี่ยมากขึ้น

เพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้น ก็จำเป็นที่ต้องเตรียมเงินเผื่อตอนเราเกษียณอายุมากขึ้นเช่นกัน แค่ลองคิดง่าย ๆ ว่าเมื่อก่อนอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 70 ปี เราจะมีอายุเฉลี่ยหลังเกษียณเท่ากับ 10 ปีเท่านั้นเอง (หากคิดคำนวณการเกษียณอายุอยู่ที่ 60 ปี) แต่ในปัจจุบันอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 76 ปี นั่นแปลว่า เรามีเวลาทำงานเท่าเดิมแต่เราต้องเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุสูงขึ้น ถ้าเรายังทำงานอยู่จนถึงอายุ 60 ปี เท่ากับว่าเราจะต้องวางแผนอย่างน้อย 15 ปีหลังเกษียณ

2.โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป ผู้สูงอายุมีมากขึ้น 

เป็นยุคที่มีอัตราการเกิดสูงที่สุด และปัจจุบันคนกลุ่มนี้ก็เข้าสู่ช่วงทำงานตอนปลายทำให้คนทำงานจะน้อยลง นั่นหมายความว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกำลังจะเป็นผู้สูงอายุ คนเกษียณจะมากขึ้นสวัสดิการของรัฐที่มีอยู่ ก็มีแนวโน้มที่จะไม่เพียงพอ การวางแผนการเงินเพื่อดูแลตัวเองโดยที่พึ่งพารัฐบาลให้น้อยที่สุดก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้น ถ้าใครมีบุตรก็อาจจะโชคดีถ้าอนาคตบุตรให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงิน แต่ถ้าเป็นโสดหรือไม่มีบุตร ก็ต้องเตรียมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ และเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

3.เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แต่ดอกเบี้ยต่ำลง

ในอดีตดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของประเทศไทยเราเคยสูงถึง 15% ชนิดที่เรียกว่าฝากธนาคารก็เอาดอกผลมากินมาใช้ได้สบาย ๆ เลย แต่ตอนนี้ดอกเบี้ยที่มีอยู่น้อยลงอย่างมาก ถ้าเราไปดูที่ธนาคารตอนนี้ก็น่าจะอยู่ 0.5-1% เท่านั้น ไม่นับเงินฝากชนิดพิเศษต่าง ๆ หากเราย้อนกลับมาดูที่เงินเฟ้อที่ตอนนี้อยู่ที่ 2.5-3% แปลว่า ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเอาแต่ฝากเงิน ก็จะมีความมั่งคั่งลดลงไปเรื่อย ๆ

4.ความไม่แน่นอนของชีวิต

บางครั้งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้ เช่น อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือเหตุการณ์วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัยใหญ่ที่เราไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ บางเหตุการณ์อาจเป็นอุปสรรคเล็ก ๆ ในชีวิต แต่บางเหตุการณ์อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ ที่ทำให้เรารับมือได้ยาก ดังนั้นการมีเงินสดฉุกเฉิน (Emergency Fund) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

5.เพื่อที่จะปลดภาระหนี้สิน

สำหรับบางคนแล้ว การไม่มีหนี้ถือเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะมีหลาย ๆ คนที่มีภาระหนี้สินอยู่หลายอย่าง เช่น ต้องผ่อนรถ ผ่อนบ้าน แถมยังมีหนี้บัตรเครดิตอีก ดังนั้นการไม่มีหนี้สินเลยถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่ง และยิ่งไปกว่านั้นการที่จะมีเงินเก็บได้ยิ่งเป็นความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก เพราะเขาสามารถเปลี่ยนสถานะตนเองจากคนที่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินเก็บได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่มีการวางแผนที่ดี

การที่เราวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้า เปรียบเสมือนบั่นปลายชีวิต ที่แต่ละคนจะต้องพบเจอ สำหรับข้อมูลที่เราได้บอกไปนี้ ต้องบอกเลยว่า จะต้องเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ

วิธีการดูแล ฟื้นฟูจิตใจ “ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”  โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในทุ่กช่วงชีวิตของคนเรา แต่การเป็นโรคซึมเศร้านั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยเป็นโรคอ่อนแอ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุ เช่น การสูญเสีย การหย่าร้าง ความผิดหวัง และเกิดได้เองโดยไม่มีสาเหตุใดๆ ซึ่งในปัจจุบันโรคนี้สามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

ดูดวงการเงินโชคลาภ  ในช่วงครึ่งเดือนหลัง ในเดือนนี้ใครจะรวย ใครจะเฮง บอกเลยว่าห้ามพลาดการดูดวง การเงินโชคลาภ เผื่อว่าเดือนนี้จะมีโอกาสหรือมีแววได้ลุ้นจับเงินก้อนโตกับเขาบ้าง ซึ่งวันนี้เราก็มี ดูดวงการเงินโชคลาภ เดือนกรกฎาคม 2564 ของคนทั้ง 12 ราศี  มาฝากทุกคนกันค่ะ ดวงของเรานั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ